PKS w Myśliborzu Spółka z o.o.
PKS w Myśliborzu Spółka z o.o. PKS w Myśliborzu Spółka z o.o. PKS w Myśliborzu Spółka z o.o.
PKS w Myśliborzu Spółka z o.o. PKS w Myśliborzu Spółka z o.o. PKS w Myśliborzu Spółka z o.o.
PKS w Myśliborzu Spółka z o.o. PKS w Myśliborzu Spółka z o.o.

 

Myślibórz 26.06.2023 r.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu Spółka z o.o. oferuje do sprzedaży : .


  1. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 7/1 obręb 4 Śródmieście o powierzchni użytkowej 2.1316 ha położonej w Kostrzynie n/Odrą. zabudowanej budynkiem administracyjno – socjalnym, budynkiem stacji obsługi, budynkiem magazynu części, budynkiem regeneracji ogumienia. Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr GW 1S/00033976/7.

    Minimalna cena sprzedaży 3 421 000 zł netto.

  2. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 7/2 obręb 4 Śródmieście o powierzchni użytkowej 0.4426 ha położonej w Kostrzynie n/Odrą zabudowanej budynkiem stacji paliw i dwoma podziemnymi zbiornikami do przechowywania paliwa o pojemności V = 20 m3, wiatą stalową nad dystrybutorami. Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr GW 1S/00033977/4.

    Minimalna cena sprzedaży 905 000 zł netto.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz wgląd w dokumentację można uzyskać w dziale obsługi Spółki, kontakt pod numerem telefonu 957473072

Oferty na zakup nieruchomości należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu Sp. z o.o. 74-300 Myślibórz ul. Królewiecka 45 w terminie do dnia 31 lipca 2023 roku. Oferty można składać na zakup 1 lub 2 nieruchomości. Oferenci których oferty będą najkorzystniejsze zostaną zaproszeni do negocjacji. Sprzedający, zarówno na etapie zaproszenia do negocjacji jak i zawarcia umowy sprzedaży zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta jak również odrzucenia wszystkich lub poszczególnych ofert bez podania przyczyny i bez uzasadnienia.

Ostatecznym terminem zapłaty uzgodnionej ceny sprzedaży będzie dzień poprzedzający zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości i w tym dniu uzgodniona cena sprzedaży musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym sprzedającego. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży, w tym w szczególności: notarialne oraz opłaty skarbowe i podatkowe.


 

Wykaz kursów wykonywanych od dnia 1.09.2021 r.

 

Lp.

Nr kursu

Relacja

Godzina odjazdu

1

363 S

Boleszkowice-Oborzany-Dębno

07:05

2

417 S

Gorzów Wlkp-.Tarnów-Dębno

15:30

3

436 S

Dębno-Oborzany-Boleszkowice

16.50

4

10 S

Trzcińsko Zdrój-Góralice-Rów-Myślibórz

06:45

5

5 S

Myślibórz-Trzcińsko Zdrój-Chojna

13.35

6

249 S

Chojna-Mirowo-Moryń-Witnica-Chojna

14.25

7

238 S

Chojna-Trzcińsko Zdrój

15:30

8

298

Chojna-Grzybno

16.15

9

414 S

Dębno-Czelin-Cedynia-Piasek-Chojna

05:25

10

491 S

Chojna-Trzcińsko Zdrój-Dębno

12:10

11

413 S

Dębno-Trzcińsko Zdrój-Chojna

14:30

12

565 S

Chojna-Mętno-Cedy6nia-Czelin-Dębno

15:35

13

176 S

Moryń-Żelichów-Chojna

06:35

14

49 S

Moryń-Mirowo-Chojna

07:05

15

7 S

Chojna-Klępicz-Moryń

16:00

16

13 S

Różańsko-Chłopowo-Myślibórz

06:45

17

138 S

Myślibórz-Chłopowo-Różańsko

15:50

18

510 S

Mieszkowice-Zielin-Dębno

06:50

19

497 S

Dębno-Witnica-Gorzów Wlkp.

10:00

20

415 S

Dębno-Zielin-Mieszkowice

14:30

21

183 S

Trzcińsko Zdrój-Chojna

06:55

22

406 S

Chojna-Lubiechów Dolny-Chojna

15:40

23

9 S

Myślibórz-Różańsko-Dębno-Kostrzyn-Słubice

06:20

24

74 S

Słubice-Kostrzyn-Dębno-Różańsko-Myślibórz

14.30

25

4 S

Trzcińsko Zdrój-Warnice-Dębno

06:55

26

30 S

Kostrzyn-Dębno

13:50

27

55 S

Myślibórz-Trzcińsko Zdrój

16:10

 

Pozostałe kursy są wykazane w zakładce rozkład jazdy / odjazdy z miejscowości lub na E-podróżnik

 

Informacja telefoniczna 95 747 5710

od poniedziałku do piątku w dni robocze 6.00 – 17.00


PKS W MYŚLIBORZU SPÓŁKA Z O.O.

74-300 Myślibórz ul. Królewiecka 45 tel. 95 747 3071

OBJAŚNIENIA

S – kursuje w dni nauki szkolnej


Otrzymaliśmy subwencję finansową w ramach Programu
Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm

 

 

PKS w Myśliborzu Sp. z o.o. realizuje projekt z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla PKS Sp. z o.o. w Myśliborzu”

Celem projektu jest wsparcie w zakresie utrzymania płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 229 678,44 z